Предмет

Спортскиот центар Борис Трајковски во целосно ново
светло. Со променет менаџмент и амбиција да се
постави како синоним за здрав и спортски начин на
живеење. 

Задача

- Менување на корпоративниот изглед;
- Графички услуги;
- Изработка на ТВ реклами;
- 3D анимација и визуелизација на нови идни проекти во
  склоп на спортскиот центар како што се:
  Воден Парк "Wahooo!", пливачка арена, бокс
  центар, лизгалиште, картинг центар и др.
Решение

Повеќе од  две години спортскиот центар Борис
Трајковски го разубавуваме со нашите графички
решенија. Во секој агол од центарот може да се
пронајде дело излезено од нашето студио. Посебно не
радува фактот што благодарејќи на нашите 3Д
визуелизации, проектите што најпрво беа само идеја,
како реконструирањето на базенот, картинг центарот,
лизгалиштето и аква паркот се веќе реализирани или
се во тек на реализација. Во сите задачи што ни се
поставени како предизвик пред нас внесуваме многу
труд и време се со цел да допринесеме и ние во
етаблирање на спортскиот центар како единствено
место за спортување и здрав начин на живеење.

SC BORIS TRAJKOVSKIкорисници
профил
приказ
стапи во контакт
© 2012  adverta Crative Studio
КОИ СМЕ НИЕШТО РАБОТИМЕПРОЕКТИКЛИЕНТИКОНТАКТ
СОРАБОТНИЦИ
алијанса
VAN DOORN BEVERAGES МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ ДТИРЗ ВИНАРИЈА СОПОТ ИМИКА МАГАЗИН WINE SPIRIT СЦ БОРИС ТРАЈКОВСКИ АСТИБО МИН.ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО ФЛУИДИ ХОТЕЛ БИСЕР SYNERGY БИЗНИС ЦЕНТАР ЗДРУЖЕНИЕ НА МЛАДИ ПРАВНИЦИ МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ROYALHOUSE иванаК. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕОПМ ЛИНЕА НЕПТУН
претставување
UK   MK
follow us on: