Фотограф: Александар Ивановски

Долгиот период на професионално искуство
резултираше со отворање на целосно опремено
студио кое се  наоѓа во Скопје, Skupix Studio.
Со вкупна површина од 100 m2 и висина на плафон
од приближно 5 m, тоа е погоднo за продукција на
високо квалитетни фото и видео материјали.
                                                                                          
                                                   www.skupix.mk
СКУПИКС Студио ИСИС пропаганда
КОИ СМЕ НИЕШТО РАБОТИМЕПРОЕКТИКЛИЕНТИКОНТАКТ
корисници
профил
приказ
стапи во контакт
© 2012  adverta Crative Studio
СОРАБОТНИЦИ
алијанса
претставување
UK   MK
follow us on: