Предмет

Овој бизнис центар веќе неколку години постои во
Скопје. Припаѓа на неколкуте бизнис центри од "А"
класа. Со преубавата локација, архитектура и
поволности кои ги нуди на потенцијалните клиенти е
меѓу бизнис центрите со најдобар потенцијал за иден
равој на микро и макро бизниси во Македонија.Задача

- Дизајн на ново корпоративно лого;
- Дизајн на корпоративна брошура;
- Дизајн програмирање и хостинг на веб страна.
Решение

Synergy, или работиме заедно, ни го даде правецот
на креирање на корпоративниот идентитет. Преку
логото, корпоративната брошура јасно ставаме до
знаење на потенцијалните клиенти дека бизнис
центарот работи со една цел, брз и рапиден развој
на нивниот бизнис.
Со фотографии, техничките спецификации и
карактеристиките на објектот имплементирани во
дизјанот на брошурата и веб страната информираме
за сите елементи на бизнис центарот и сите
поволности кои можат да се очекуваат. Точни
цртежи на сите катови одделно со преглед на
флексибилноста на истите даваат јасен приказ на
можностите.   

www.synergybc.mk

SYNERGY БИЗНИС ЦЕНТАРкорисници
профил
приказ
стапи во контакт
© 2012  adverta Crative Studio
КОИ СМЕ НИЕШТО РАБОТИМЕПРОЕКТИКЛИЕНТИКОНТАКТ
СОРАБОТНИЦИ
алијанса
VAN DOORN BEVERAGES МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ ДТИРЗ ВИНАРИЈА СОПОТ ИМИКА МАГАЗИН WINE SPIRIT СЦ БОРИС ТРАЈКОВСКИ АСТИБО МИН.ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО ФЛУИДИ ХОТЕЛ БИСЕР SYNERGY БИЗНИС ЦЕНТАР ЗДРУЖЕНИЕ НА МЛАДИ ПРАВНИЦИ МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ROYALHOUSE иванаК. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕОПМ ЛИНЕА НЕПТУН
претставување
UK   MK
follow us on: