Предмет

Македонското здружение на млади правници во Р. М.
е младо и амбициозно здружение кое дава бесплатна
правна помош за жртвите на дискриминацијата во
Република Македонија. Потребно беше секој граѓанин
кој се почуствувал дискриминиран по било која основа
да дознае дека во Македонија постои здружение кое му
нуди бесплатна помош во борбата со институциите кои
што дискриминираат.

Задача

- Дизајн на информативен леток; 
- ТВ и радио реклама за кампањата "Општество без
  етикети" борба против дискриминацијата во Р.М.
Решение

Секогаш кога со нашите решенија допринесуваме до
подобро општество, работењето на истите
претставува посебно задоволство. Така и во овој
случај. Преку дизајнот сакавме на многу едноставен
начин да му покажеме на обичниот граѓанин дека
ниту еден човек не заслужува етикетирање.
Живееме во модерно демократско општество во кое
место за дискриминација нема. Преку примерите за
дискриминација по расна, национална, сексуална,
верска и друга основа јасно и сликовито прикажавме
против што здружението се бори.

МАКЕДОНСКОТО ЗДРУЖЕНИЕ НА МЛАДИ ПРАВНИЦИкорисници
профил
приказ
стапи во контакт
© 2012  adverta Crative Studio
КОИ СМЕ НИЕШТО РАБОТИМЕПРОЕКТИКЛИЕНТИКОНТАКТ
СОРАБОТНИЦИ
алијанса
VAN DOORN BEVERAGES МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ ДТИРЗ ВИНАРИЈА СОПОТ ИМИКА МАГАЗИН WINE SPIRIT СЦ БОРИС ТРАЈКОВСКИ АСТИБО МИН.ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО ФЛУИДИ ХОТЕЛ БИСЕР SYNERGY БИЗНИС ЦЕНТАР ЗДРУЖЕНИЕ НА МЛАДИ ПРАВНИЦИ МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ROYALHOUSE иванаК. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕОПМ ЛИНЕА НЕПТУН
претставување
UK   MK
follow us on: