Предмет

Прекрасен хотел со долга традиција. Идеална
локација во Струга на самиот брег на Охриското
езеро. Нов менаџмент со амбиција да го промени во
целост корпоративниот имиџ на хотелот пред 
домашните и странски туристи. Задача

- Дизајн на ново корпоративно лого;
- Дизајн на корпоративна брошура;
- Дизајн на принт огласи;
- Дизајн и програмирање и хостинг на веб страна.
Решение

Корпоративниот идентитет е многу значаен посебно
кога станува збор за хотел со долга традиција.
Хотел Бисер до тој момент немаше дефиниран
корпоративен идентитет и покрај тоа што долги
години опстојува на пазарот. Со нашиот дизајн на
лого го дефиниравме истото и ни даде правец на
креирање на останатите корпоративни материјали.
Со дизајнот на веб страната не сакавме само да го
претставиме хотелот, туку да ги запознаеме потенци-
јалните туристи со убавините на Струшкиот и
Охридскиот регион. Со преубави и одбрани фотогра-
фии и кратки текстови за она што да очекуваат
предизвикуваме љубопитност и желба за
истражување и нови авантури.  

www.hotelbiser.com.mk

ХОТЕЛ БИСЕРкорисници
профил
приказ
стапи во контакт
© 2012  adverta Crative Studio
КОИ СМЕ НИЕШТО РАБОТИМЕПРОЕКТИКЛИЕНТИКОНТАКТ
СОРАБОТНИЦИ
алијанса
VAN DOORN BEVERAGES МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ ДТИРЗ ВИНАРИЈА СОПОТ ИМИКА МАГАЗИН WINE SPIRIT СЦ БОРИС ТРАЈКОВСКИ АСТИБО МИН.ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО ФЛУИДИ ХОТЕЛ БИСЕР SYNERGY БИЗНИС ЦЕНТАР ЗДРУЖЕНИЕ НА МЛАДИ ПРАВНИЦИ МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ROYALHOUSE иванаК. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕОПМ ЛИНЕА НЕПТУН
претставување
UK   MK
follow us on: