Предмет

Министерството за внатрешни работи на Р.М. претста-
вува столб на борбата против криминалот во секоја
држава. Нашето министерство јасно покажува дека
секојдневно работи на елиминирање на
организираниот криминал и трговијата со луѓе. Во
исто време не заборава на навремено информирање
на граѓаните, државјани на Македoнија или странците
за остварувањето на своите граѓански права.

Задача

- Дизајн на принт огласи;
- Дизајн и графичко уредување на годишен извештај и
  инфографика за кампањата:
"Борба против трговијата со луѓе",
- Дизајн на информативен леток и постер за корисни
  информации за иселеници и странци при оствару-
  вање на нивните права.

Решение

Во остварување на овие задачи се обидовме преку
графички илустрации да оформиме слика за
неможноста на жртвите на трговијата со луѓе, јасно
и гласно да зборуваат за своето ропство.
Во исто време целта ни беше да покажеме и дека
секој може да стане жртва на овој вид на
криминална појава, без исклучоци.
Преку инфографиката и извештајот ја прикажавме
успешноста на Министерството во сузбивање на овие
појави, веднаш потоа следеше и потврдата дека
Македонија се наоѓа во првата група на земји кои
целосно ги почитуваат стандардите за борбата со
трговијата со луѓе според глобалниот извештај на
Стејт департментот на САД.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА РЕПИБЛИКА МАКЕДОНИЈАкорисници
профил
приказ
стапи во контакт
© 2012  adverta Crative Studio
КОИ СМЕ НИЕШТО РАБОТИМЕПРОЕКТИКЛИЕНТИКОНТАКТ
СОРАБОТНИЦИ
алијанса
VAN DOORN BEVERAGES МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ ДТИРЗ ВИНАРИЈА СОПОТ ИМИКА МАГАЗИН WINE SPIRIT СЦ БОРИС ТРАЈКОВСКИ АСТИБО МИН.ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО ФЛУИДИ ХОТЕЛ БИСЕР SYNERGY БИЗНИС ЦЕНТАР ЗДРУЖЕНИЕ НА МЛАДИ ПРАВНИЦИ МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ROYALHOUSE иванаК. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕОПМ ЛИНЕА НЕПТУН
претставување
UK   MK
follow us on: